X
شعبده بازی
شعبده بازی
شعبده بازی چیست,حقه باز,حقه بازی,اموزش حقه بازی,شعبده با اعداد,توپ فلزی,تو در هوا شعبده بازی,مداد لامپی,مداد جادویی,مداد جادویی شعبده بازی,مداد لامپ شعبده,سن دیگران,شهمیدن سن دیگران,10 شعبده بازی,کارت های جادویی,خواندن ذهن دیگران,اموزش شعبده بازی کارت جادویی

آتش سردگلوله ی آتشی که در دست نمی سوزد


 

شما میتوانید روسری- دستمال-دستهای خود و ... را بسوزانید بدون آنکه خود بسوزید

ادامه داردادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :

به نظرتون چه طوری میشه در یک لحظه آب رو به نوشابه و بعدا همون نوشابه رو دوباره به آب تبدیل کرد؟!


قراره دو لیوان شیشه‌ای روی میز داشته باشیم: یکی پر از آب، و دیگری به ظاهر خالی. می تونیم ابتدا یک جرعه از آب لیوان رو هم میل کنیم! 

ادامه دارد
ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :

لیوان جادویی

شعبده باز لیوانی روی میز دارد توپی را داخل آن می گذارد سپس در لیوان را باز می کند و توپ ناپدید شده است و توپ را از جیب خود بیرون می آورد.این بازی به مدل های مختلف انجام می شود. 
ادامه دارد


ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :

دود از دهان!

فقط کافیست یک تکه از قسمت قرمز رنگ یا گوگرد کبریت را در دهان خود بریزید مواظب باشید آنرا نخورید. کمی آب روی زبان خود بریزید و گوگرد را آتش بزنید. مطمئن باشید اتفاقی نمی افتد.موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیدانستی و چیستانکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :

قدرت ذهن
کارت های جادویی
شعبده بازی زیبا به این صورت است که شعبده باز یک بسته کارت به تماشاچیان نشان میدهد و حتی کارت ها را از جعبه بیرون می اورد تا همه سالم بودن ان ها را ببینند.سپس شعبده باز کارت ها را داخل جعبه میگذارد وکمی تمرکز میکند.

ادامه دارد


ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :


 تشخيص سن تماشاچيان


 

از دوست خود بخواهيد که دور از چشم شما يک عدد دو رقمی را روی کاغذ نوشته و عدد يک ( 1 ) را از آن کم کند. حالا باقی مانده را در عدد 100 ضرب نموده و بعد سن خود را به آن بيفزايد. سپس عدد 9

را به حاصل اضافه کرده و در پايان عدد 1020 را از حاصل کم کند و باقی مانده را به شما بگويد.

 

راز کار در ادامه مطلب ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیدانستی و چیستانکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :

مداد لامپی

برای اجرای این ترفند به موارد زیر نیاز دارید:
- یک مداد کاملاً معمولی
- کابل (سیم)
- باطری ماشین
ادامه داردادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :

توپ فلزی


روی هر یک از دو انگشت سبابه خود یک انگشتانه فلزی بگذارید. سپس دو انگشت را در یک امتداد و روبروی هم قرار داده، آنها را از فاصله 30 سانتی متری به چشمان خود

ادامه دارد


ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :

مثال ان در پرانتز به رنگ ابی

به دوستتان بگویید که یک عدد انتخاب کند.                     (8765)ان عدد را بر عکس کنند .                                           (5678)از عدد اصلی کم کنند.                                       (3087=8765-5678)یک عدد از جواب تقریق بردارد.غیر از صفر                    برای مثال (3)
جمع بقیه ی اعداد جواب تقریق.                                 (15=0+8+7)جمع اعداد را به شما بگوید.                                 (می گوید:  پانزده)شما می گویید چه عددی برداشت است.            ( شما می گویید : سه)

راز کار چیست؟

در روز اینده
ادامه  شعبده هادر ادامه مطلب


ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیدانستی و چیستانکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :
____________________________________________________
برچسب ها:


مطلب مهمـی که بايد به خاطــر بسپاريد اين است که موفقيت يک بازی شعبــده و يا تردستی بستگی به نحـوه ارائه آن دارد. غالباً ساده ترين شعبده ها را می توان به لطف ارائه ای مناسب به گونه ای جلوه داد که در حـد يک معجزه خودنمايی کند. پس بايد ياد بگيريد که هر بازی را به نحوی مطلوب و پر کشش ارائه دهيد. اگر شما مطالب را خوب درک کنيد و خوب به اجــرا بگذاريـد، شايــد روزی در زمره شعبـده بازان ماهـر در آييـد و در جمـع دوستانتان بدرخشيـد. يادتان باشد، بهتـرين بازی های دنيا اگر با ضعف و ندانم کاری انجـام شوند به بدترين آنها تبديل خـواهند شد. پس به نکات زير توجـه کرده و نسبت به آنها دقت کامل داشته باشيد:

1. به حد کافی تمرين کنيد تا بتوانيد به راحتی و سادگی قادر به انجام بازی باشيد.

2. در هـر محفل، بيش از يک بار بازی را انجـام ندهيـد تا با کنجکاوی تماشاچيان رازتان فاش فاش نگردد.

3 . برای آن که حضار را شگفت زده کرده باشيد، از ياد دادن بازی امتناع ورزيد.

4. هنگام نمايش، اعتماد به نفس داشته باشيد که برگ برنده هر شعبده بازهمين است.

5. حرف بزنيد . . . ! يعنی بايد به موازات انجام هـر شعبده، با دقت کافی صحبت کنيد تا تأثير مطلوب بر روی ذهن بيننده ايجاد شود. برای اين کار، می بايســــت جملاتی که به کار می گيريد به حد کافی جالب و سرگرم کننده باشند.

پيروز باشيد !

ادامه در ادامه مطلبادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیدانستی و چیستانکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :
____________________________________________________
برچسب ها:
/////


برای موفقیت باید:

اعتمادبه نفس داشته باشید/درکارتان سرعت عمل داشته باشیدطوری که هیچ چشمی قادربه دیدن آن نباشد/تمرین وتکرارداشته باشید/تازمانی که خوب بازی رایادنگرفته ایدبرای کسی اجرانکنید/جلوی آینه تمرین کنید وایرادکارخودراببینید/هم زمان باانجام دادن بازی صحبت کنیدتابتوانیدحواس بیننده راپرت کنید/درزمان انجام بازی همواره لبخندبزنیدوبه همه اطرافیان نگاه کنیدوبعدازهرحقه تعظیم کنیدتاحضارنهایت لذت راببرند/هربازی رابیش ازیک بارانجام ندهیدمگراینکه این حقه به طورخاص برای تکرارشدن طراحی شده باشد/هرگز رازشعبده بازی رابرای کسی بازگونکنید/سعی کنید باوسایلی شعبده بازی کنیدکه خیلی طبیعی باشندمانندطناب ،خودکار،توپ و.../اجرای شعبده بازان راببینید واز آنهادرس بگیرید/ودرپایان تمرین ،تمرین ،تمرین وتکرار.
در ادامه مطلب


ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیدانستی و چیستانکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :
____________________________________________________
برچسب ها:
/////


شعبده بازی چیست؟

شعبده بازی بخشی ازدنیای هنر ومهارت است وتنهاباتمرین وآگاهی می توان به این هنر دست یافت ویک شعبده بازبود.یادگرفتن شعبده بازی کارچندان سختی نیست.شعبده بازی هنر است نه جادوگری.شعبده بازی چیزی نیست جزدنیای وهم وخیال وکارشعبده بازی هم چیزی نیست جزاینکه بامهارت خاص ،کاری کندتادیگران قبول کنندقدرت شگفت انگیزی دارند...

ادامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب...موضوعات مرتبط با این مطلب : شعبده بازیسرگرمی و فالبازیدانستی و چیستانکلی | نسخه قابل چاپ | اشتراک گذاری :
____________________________________________________
برچسب ها:
/////


.: Weblog Themes By blogskin.ir :.

پرامکانات ترین سرویس وبلاگدهی